Suomen Affenpinserit ry


Tulevia tapahtumia

▪ Syyskokous 21.10.2017 klo 14.30

Paikka: PetBros Wellness Center, Kontiotie 3 A, 01900 Nurmijärvi

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle
5. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
9. Käsitellään mahdolliset jäsenten 31.8. mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä
11. Kokouksen päättäminen


▪ Helsingin seudun kennelpiiri ry:n tapahtumat
tapahtumista lisää tietoa
« ylös

© Suomen Affenpinserit ry - Finnish Affenpinscher Club
Sivu päivitetty - 11.9.2017